Д-р Панчо Бориславов Панчев

unknown

 • 1982г. завършва медицина в Медицинска академия – София
 • 1988г. придобива специалност по анестезиология и реанимация в Медицинска академия – София
 • 2003г. – Курс по здравен мениджмънт в Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт в МУ – София
 • 1982г. – 1983г. – Ординатор в звено за БНМП – БР Средногорие
 • 1983г.  –  1985г. – Ординатор анестезиолог-реаниматор в хирургично отделение – РБ Средногорие
 • 1986г. – 2001г. – анестезиолог реаниматор в Университетска болница „Царица Йоанна” – София
 • 1986г. – 1989г. – асистент
 • 1989г. – 1991г. – старши асистент
 • 1991г. – 2001г. – главен асистент
 • От 2001г. Началник отделение анестезиология и интензивно лечение в „IV МБАЛ-София”ЕАД
 • От 2013г. – Заместник директор организация в „IV МБАЛ-София”ЕАД