Болнична аптека

Аптека
Телефон за контакти: Ръководител аптека:
953 24 85/в.801 маг. фармацефт Е. Арнаудова