Управление

Изпълнителен директор

arkadi ivanov.150x150

Доц. д-р Аркади Георгиев Иванов, дм

Заместник директор

unknown

Д-р Панчо Бориславов Панчев

Главна медицинска сестра

unknown

Бети Николова Коева

Съвет на директорите

 Председател:
д-р Стела Ванева Станчева-Чернева
 Зам. Председател:
д-р Николай Лазаров Топалов
Изпълнителен директор:
д-р Аркади Георгиев Иванов
Съветът на директорите управлява Четвърта МБАЛ София ЕАД съгласно правомощията му, дадени от закона.