Бети Николова Коева

unknown

  • 1985г. завършва ИПЗКССО Медицинска академия – София – специлност медицинска сестра
  • 2002г. –„специалист здравни грижи” –  ВМИ – Плевен Медицински колеж
  • 2010г. – Бакалавър Управление на здравните грижи – Медицински университет- София
  • 2012г. – Магистратура връзки с обществеността – СУ „Кл.Охридски” – София Факултет журналистика и масови комуникации.
  • 1985г. – 2001г. – медицинска сестра в Клиника по Спешна хирургия  УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
  • 2001г.-2002г. – Секретар на Изпълнителния директор на „IV МБАЛ-София” ЕАД
  • 2002г.-2006г. – медицинска сестра Хирургично отделение на „IV МБАЛ-София” ЕАД
  • 2006г.-2013г. – Старша медицинска сестра  Хирургично отделение на „IV МБАЛ-София” ЕАД
  • От м.март 2013г. Главна медицинска сестра на „IV МБАЛ-София” ЕАД