Доц. д-р Аркади Георгиев Иванов, дм

arkadi ivanov.150x150

  • 1982 г. завършва медицина в Медицински университет – Плевен
  • 1988 г. специалност Хирургия Медицински университет – София
  • 2002 г.Сертификат за лапароскопска хирургия Медицински университет – София
  • 2003 г. Диплом за лапароскопска хирургия Медицински университет Страсбург
  • 2008 г. Сертификат за лапароскопска коло-ректална хирургия Университет Декарт – Париж
  • 2009 г.  Сертификат за  диагностика и лечение на невроендокринни тумори – Европейска асоциация за вервноендокринни тумори
  • 2010 г. магистър Здравен мениджмънт – Медицински университет – София
  • 1982 г.-1988 г. асистент в Клиника по хирургия към Медицински университет – Плевен
  • 1988 г. – 1991г. асистент в Клиника по Спешна хирургия  УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
  • 1991г. – 2001г. – главен асистент и шеф екип в Клиника по Спешна хирургия  УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
  • 2001г. – 2008г. – Началник хирургично отделение „IV МБАЛ”София” ЕАД
  • 2007г.-2008г. – Зам. Председател на Съвета на директорите на „IV МБАЛ-София” ЕАД
  • 2008г. – 2013г. – Председател на Съвета на директорите на „IV МБАЛ-София” ЕАД
  • От м. март 2013г. Изпълнителен директор на „IV МБАЛ-София” ЕАД