Европейски проекти

През 2014г. „Четвърта МБАЛ-София” ЕАД участва в Европейски проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, за „Осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване качеството на медицинските услуги в „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД, чрез закупуване и доставка на нова медицинска апаратура” и получи финансиране, чрез предоставяне на заем от „Фонд за устойчиво градско развитие на София”, чрез финансовия инструмент „JESSICA” на стойност 500 000 лева. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по инициативата „JESSICA”.

Закупени бяха:

  • Мамограф – аналогов Mamo Athena.
  • CR /дигитализация / на рентгенова апаратура плюс принтер.
  • Лазерен литотриптер MegaPulse Tower 30 plus в комплект с флексибилен уретеро-реноскоп Cobra.
  • Универсална електрохирургическа платформа FORCETRIAD и инструменти за запояване на тъкани и кръвоносни съдове.