За нас

za-nas

“IV МБАЛ – София” ЕАД е разположена  в София – на бул. “Македония” 38 .

Болницата е напълно обновена и реконструирана, оборудвана с модерна медицинска апаратура. Медицинските дейности се осъществяват от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти според правилата на добрата медицинска практика и приетите национални стандарти за лечение. Операционните зали са оборудвани с климатична инсталация, централна газостанция и съвременна техника за микроинвазивна хирургия. Болницата разполага с централна стерилизационна, нови стационарни и подвижни рентгенови апарати, модерни ехокардиографи, ендоскопска, хирургична, анестезиологична и лабораторна апаратура. Стаите са със самостоятелен санитарен възел и комфортно обзавеждане, снабдени са със звънчева система и кабелна телевизия. IV МБАЛ-София” ЕАД  е с акредитаиионна оценка “Отличен – 5 звезди”. Разполага със 75 легла разпределени в  четири отделения:

Отделения
Хирургично отделение Урологично отделение
Отделение по вътрешни болести  
ОАИЛ Отделение по патологоанатомия
Отделение „Образна диагностика” Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория Болнична аптека

IV МБАЛ-София” ЕАД  приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки, съгласно договор със НЗОК, както и пациенти от град София, чиито заболявания се извън обхвата на НЗОК, съгласно договор със Столична община.

Болницата разполага с утвърден ценоразпис за платени медицински услуги от пациенти.