Контакти

Адрес:
София – на бул. “Македония” 38 

 

Регистратура: 953-24-85
Секретар на изп.директор: 952-14-74
E-mail: mbal4@abv.bg
Факс: 851-92-11
Счетоводство: 953-00-46
Човешки ресурси: 952-16-76

Хирургично отделение: 953-25-07
Урологично отделение: 952-17-06
ОАИЛ: 953-24-91
Първо вътрешно отделение: 952-01-44