ОАИЛ

Отделение за анестезиология и интезивно лечение

Отделението осигурява целият обем анестезиологична помош, необходим за операционната дейност, осъществява интензивно лечение на болни в критично състояние и реанимационни мероприятия на територията на цялата болница. ОАИЛ разполага с отлична материална база и е в съответствие с националните стандарти по анестезиология и интензивно лечение. Обособено е в три интензивни зали, което е предпоставка за профилактика на вътреболничните инфекции. Отделението е оборудвано с нова модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, наблюдение на основните жизнени функции и е в обем, достатъчен за обема дейност в отделението.

Телефон за контакти: Екип:
тел. 953 24 85/в.307 Нач. отделение: Д-р П. Панчев
Регистратура на болницата: 953 24 85 Специалисти: Доц. Евелина Пазванска
Септична интензивна зала: 302 Д-р Светла Ненчева
Урологична интензивна зала: 502 Д-р Николай Нинов
Асептична интензивна зала:  302 Д-р Владимир Миладинов
Д-р Янислав Данчов
Д-р Николай Николов
Д-р Снежанка Иванова
Д-р Мариела Митева
Д-р Ваньо Видков
Ст. м. с. Кирилка Йорданова