Отделение „Образна диагностика”

Осъществява висококачествена, широкоспектърна образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни пациенти чрез прилагане на съвременни методи и осигуряване непрекъснатост на терапевтичния процес и  максимално разширен пакет от съответни на обшоприетите стандарти образно-диагностични дейности и процедури:

  • Рентгеноскопии и графии.
  • Абдоминална ехография.
  • Ехография на млечни жлези.
  • Ехография на щитовидна жлеза.
  • Мамографии и др.
  • Контрастни рентгенови изследвания на храносмилателната и отделителната система.

Наличната апаратура в Отделението е нова и позволява извършването на всички конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и процедури на: кости, бял дроб и сърце, БУМ, венозни урографии, цистографии, хранопровод, стомах, иригография и др. В сектора за УЗД се обслужват както лежащо болни, така и амбулаторни пациенти. Ехографията е основен метод в диагностичния алгоритъм при заболяване на паренхимните органи. Мамологичното изследване в “IV МБАЛ-София”ЕАД е комплексно и включва клиничен преглед, ехография на мл. жлези, конвенционални мамографии с възможност за провеждане на допълнителни инвазивни диагностични /биопсии/ и терапевтични процедури /пункции/. Ултразвуковото изследване е важен етап в ранната диагностика на бенигнени и малигнени процеси в млечната жлеза. То е неинвазивно, нелъчеобременявашо, което позволява контролни прегледи в кратък интервал и подпомага терапевтичните процедури. Именно това го прави подходящ метод за диагностика при девойки и млади жени.

Мамографията е рентгенов метод за ефективно и точно долавяне на патологични промени в най-ранен етап, често преди те да са забелязани от пациента и неговия лекар. Провеждането на редовни клинични и мамографски прегледи се оказва решаващо за съхранение на здравето и живота на всяка жена.

Телефон за контакти: Екип:
02/ 953 24 85 Н-к отделение: Д-р Маргарита Маркова
Регистратура: 254 Специалисти: Д-р Стефан Стефанов
Мамографии: 209 Ст. рентгенов лаборант  Смилена Исаева
Ренгенографии, Скопии: 210