Урологично отделение

Урологично отделение разполага със 17 легла. Основната дейност на Отделението е свързана с лечението на  пациенти с обструктивни уропатии, като:

 • Аденом на простатната жлеза.
 • Стриктура на уретрата.
 • Калкулоза – бъбречна, уретерна и мехурна.

Особени усилия се прилагат при лечението на неоплазмите на пикочния мехур, като лечебната тактика е съобразена със съвремените световни тендениии.Отделението разполага с ултразвуков литотриптер за безкръвно лечение на бъбречни, уретерни и мехурни камъни. Пълен комплект трансуретрално оборудване и оптична видео-система.Отделението може да предложи съвременно лечение по следните нозологични единици:

 • Лечение на инконтиненция.
 • Стриктура на уретрата.
 • Уретеролитиаза с най-разнообразна топик.а
 • Аденом и карцином на простатната жлеза.
 • Лечение на сексуални разстройства при мъже и жени.
 • Заболяване на тестисите – тумори с лимфна дисекция, крипторхизъм.
 • Малформативни уропатии – пиелопластика, транспозиции, нефропексии и ретероиистонеостомии.
 • Бъбречна поликистоза – лечение с перкутанни техники и перкутанен дифинитивен дренаж.
 • Козметични операции – фимоза, операции при индураиио, пенис пластика.
 • Карцином на пикочния мехур; карцином на бъбрека с абдоминален достъп и лимфна дисекция. При необходимост с нефроуретеректомия и парциална резекиия на мехура.
Телефон за контакти: Екип:
УО: 02/ 953 17 06 Начаник отделение: д-р Румяна  Серафимова
тел: 02/ 953 17 06 д-р Цветелин Генчев
Приемен кабинет: 303 д-р Ирена Живина
Лекарски кабинет: 701 д-р Мохамед Асил
Мед. сестри: 704 Ст. м. с. Даниела Богданова