Териториална експертна лекарска комисия

Към “IV-та МБАЛ-София” ЕАД има разкрити две териториални експертни лекарски комисии:

ТЕЛК 1– намира се в сградата на ДKЦ  XX, жк. Борово, бул. “Генерал Стефан Тошев” № 15-17, к-т 147, тел. 02/ 856 90 54

ТЕЛК 2 – в сградата на ДКЦ  VII, бул. “Мария Луиза” № 191, тел. 02/ 931 30 52