Нова апаратура

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение в София вече разполага с четири високотехнологични медицински уреда за диагностика, профилактика и лечение. Проектът е осъществен в рамките на Фонда за устойчиво градско развитие на София и Оперативна програма “Регионално развитие”. Новата апаратура ще подобри качеството на медицинските услуги в отделенията на болницата по образна диагностика, хирургия и урология. Целта на болницата е да снижи заболяванията и смъртността при пациентите си чрез...
More