Нова апаратура

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение в София вече разполага с четири високотехнологични медицински уреда за диагностика, профилактика и лечение. Проектът е осъществен в рамките на Фонда за устойчиво градско развитие на София и Оперативна програма “Регионално развитие”.

Новата апаратура ще подобри качеството на медицинските услуги в отделенията на болницата по образна диагностика, хирургия и урология. Целта на болницата е да снижи заболяванията и смъртността при пациентите си чрез новите иновативни техники за лечение. Съкращаване на следоперативния престой в болницата като здравното заведение има и собствен принос, равняващ се на 17% от общата стойност на проекта.

Д-р Аркади Иванов – директор на IV МБАЛ – София: Четвърта многопрофилна болница е може би единствената общинска болница, която има служба по трудова медицина и тези апарати, които виждате, се използват и за профилактиката на някои заболявания, което е важно да се установи заболяването в ранна фаза, за да се избегнат усложненията и да се подобрят резултатите от лечението.
На откриването присъства и столичният кмет Йорданка Фандъкова, която използва случая да обяви заместник-кмет по здравеопазване – доктор Антоанета Пейчева. До момента тя изпълняваше длъжността директор на дирекция “Здравеопазване” и й предстои да замести генерал Стоян Тонев, който в момента оглавява комисията по здравеопазване в парламента.