ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ В КОВИД-СЕКТОРА СЕ ПОЛУЧАВА НА ТЕЛ: 0884-75-78-55 САМО В ЧАСОВЕТЕ от 12,30 до 13,30 часа. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ С КОВИД-В РЕАНИМАЦИЯ СЕ ПОЛУЧАВА НА ТЕЛ: 02/953-24-91 САМО В ЧАСОВЕТЕ от 13,00 до 14,00 часа.

More

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА, УРОЛОГИЯТА, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ В изпълнение на разпоредбите на чл.82 б и чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето, гласящи, че лечебните заведения за болнична помощ, чрез болничните си аптеки са длъжни да осигуряват на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК или от държавния бюджет, “IV МБАЛ-София” ЕАД набира оферти от ф...
More