Обществени поръчки

   • Обявени процедури по вътрешен конкурентен избор, във връзка със сключени рамкови споразумения от ЦОПСЗ:
    – обявления за приключени договори /тук/
    Договор за доставка на лекарствени продукти по проведен вътрешен конкурентен избор, съгласно рамково споразумение сключено от ЦОПСЗ /Дата на публикуване – 29.10.2021г/ –  тук  тук   
    Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване – 29.10.2021г/ – тук

    Договори за доставка на лекарствени продукти по проведени вътрешни конкурентни избори, съгласно рамкови споразумения сключени от ЦОПСЗ /Дата на публикуване – 20.10.2021г/ – тук тук

    Обявления за възложена поръчка /Дата на публикуване – 20.10.2021г/ – тук тук
   • Обявления за възложена поръчка по проведени вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения на ЦОПСЗ /Дата на публикуване – 08.10.2021г/ – тук тук тук тук тук тук
   • Договори за доставка на лекарствени продукти по проведени вътрешни конкурентни избори, съгласно рамкови споразумения сключени от ЦОПСЗ – тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 10.09.2021г/ – Решение за изменение на решение за класиране: тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 10.09.2021г/ – Решение за изменение на решение за класиране: тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 10.09.2021г/ – Решение за изменение на решение за класиране: тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 18.08.2021г/ – решение за изменение №403/18.08.2021г: тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-62 от 01.02.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-102 от 25.02.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-158 от 26.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-164/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-55/28.01.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-54/28.01.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-110/01.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук
    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 03.08.2021г/ – протокол, решение за класиране, уведомително писмо: тук тук тук тук тук тук

    Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук

   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-277 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-62 от 01.02.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-102 от 25.02.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-158 от 26.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-164/ 29.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-55/28.01.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-54/28.01.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-110/01.03.2021 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 за нуждите на Четвърта МБАЛ – София ЕАД за 2021г /Дата на публикуване – 16.04.2021г/ – документация тук тук тук
   • Открита процедура за възлагане обществена поръчка : Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
    1. Решение за откриване на процедура; те
    2. Обявление за поръчка;тук
    3. Документация за участие;тук
    4. Образец  ЕЕДОП тук
    5. Техническо предложение;тук
    6. Ценово предложение:тук
    7. Техническа спецификация :тук
    8.      ПРОТОКОЛ на Комисията по чл.61 от ППЗОП – дата на публикуване 27.10.2020г /тук/
    9.    ДОКЛАД на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП – дата на публикуване 27.10.2020г /тук/
    10.    РЕШЕНИЕ по чл.106, ал.6 и чл.108, т.1 и т.4 от ЗОП – дата на публикуване 27.10.2020г /тук/
    11.    УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО до всички участници в процедурата – дата на публикуване 27.10.2020 /тук/
    12.     РЕШЕНИЕ за частично прекратяване на процедурата – дата на публикуване 04.11.2020 /тук/
    13. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО до всички участници в процедурата – дата на публикуване 04.11.2020 /тук/
    14. Обявление за възложена поръчка –  дата на публикуване 23.11.2020г /тук/
    15. –    Обявление за възложена поръчка – дата на публикуване 11.12.2020г /тук/
    16. Договор с Дансон БГ ООД  – дата на публикуване 11.12.2020г /тук/
     Договор с  Екофарм ЕООД – дата на публикуване 11.12.2020г /тук/
     Договор със  Соломед ЕООД – дата на публикуване 11.12.2020г /тук/
     Договор с  Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД – дата на публикуване 11.12.2020г /тук/
   • Предмет на поръчката:  Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД 
   • Решение за откриване на процедура; тук
   • Обявление за поръчка: тук
   • Документация за участие:тук
   • Техническо  предложение :тук
   • Ценово предложение :тук
   • Образец ЕЕДОП тук   тук
   • Уведомително писмо за провеждане на публичен жребий /Дата на публикуване – 30.12.2020г/ – тук
    –  Протокол по чл.61,т.1 и т.2 от ППЗОП /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
    –       Приложение №1 към Протокол по чл.61, т.1 и т.2 от ППЗОП /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
    –  Протокол чл.61, т.3 до т.7 от ППЗОП /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
    –  ДОКЛАД на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
    –       Решение за класиране на участниците в процедурата /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
    –       Уведомително писмо /Дата на публикуване 15.01.2021г/- тук
   • –       Уведомително писмо и Решение за частично изменение на Решение №43/13.01.2021г /Дата на публикуване 25.01.2021г/- тук
        –   Обявление за невъзлагане на поръчката /Дата на публикуване – 29.01.2021г/ –  тук
        – Уведомително писмо и Решение за частично изменение на Решение №43/13.01.2021г /Дата на публикуване 01.02.2021г/- тук
   – Решение за частично изменение на Решение №43/13.01.2021г и Решение №48/01.02.2021г  /Дата на публикуване 18.02.2021г/- тук
   – Уведомително писмо /Дата на публикуване 18.02.2021г/- тук 
   Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване – 22.02.2021г/ –   тук
   Договори /Дата на публикуване – 22.02.2021г/ – тук 
   Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване – 22.03.2021г/ –    тук
   Договор /Дата на публикуване – 22.03.2021г/ –  тук
   Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване – 09.04.2021г/ –     тук
   Договори /Дата на публикуване – 09.04.2021г/ –   тук, тук

   Процедура по реда на чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП (договаряне без предварително обявление) с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” ЕАД

   1. Решение за откриване на процедура;тук
   2. Покана;тук
   3. Техническа спецификация;тук
   4. Образец  ЕЕДОП; тук тук
   5. Техническо предложение;тук
   6. Ценово предложение тук
   7. Приложение №1 тук Протокол № 2 тук протокол №3 тук
   8. Доклад тук
   9. Решение  за определяне  на изпълнител тук
   10.  Обявление за възложена поръчка тук
   11. Информация за сключени договори тук
  • Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП          Предмет на поръчката:  Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на  „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
   1. Документация за участие; тук тук,тук,тук,тук,тук
   2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП; тук
   3.  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП; тук
   1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;тук
   2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП;тук
   3. Документация за участие;тук
   4. Техническа спецификация;тук
   5. Протокол тук
   6. Информация за сключен договор тук
   7. обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Предмет на поръчката:  Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
   8. Информация за сключен договор тук
  • Открита процедура за възлагане обществена поръчка : Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
    ID 948 211 /09.12.2019 година
  • Обявлението е с  ID 948213 в АОП.
   1. Решение за откриване на процедура; тук
   2. Обявление за поръчка;тук
   3. Документация за участие;тук тук
   4. Образец  ЕЕДОП;тук
   5. Образец  ЕЕДОП тук тук 
   6. Техническо предложение;тук
   7. Ценово предложение.тук
   8. Протокол тук
   9. Приложение 1 2 тук тук
   10. Протокол №2 тук
   11. Доклад тук
   12. Решение и таблица за  класиране тук тук
   13.Информация за сключени договори тук тук тук тук тук

   Открита процедура за възлагане обществена поръчка

  • Предмет на поръчката:  Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД
  • 1.Решение за откриване на процедура; тук
  • Обявление за поръчка; тук
  • Документация за участие;тук тук
  • Образец  ЕЕДОП;тук
  • Оферти  тук
  • Информация за публичен жребий. тук
  • Информация за публичен жребий. тук
  • Протокол №2 тук
  • Протокол №1тук
  • Протокол №3 тук
  • Неоферирани номенклатури  диагностични реактиви тук
  • Приложение №2 тук
  • Доклад тук
  • Решение  за  определяне  на изпълнител тук
  • Сключени  договори тук ,тук,тук,тук,тук,тук ,тук,тук,тук,тук,
  • тук,тук,тук ,тук,тук,тук,тук.
   • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

 ID 9086156/27.02.2019г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие тук тук

протокол тук 

Информация за сключен договор тук

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 ID 9084446/20.12.2018 г.

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София» ЕАД, с адрес: гр. София, бул. Македония №38

Протокола за охрана тук

Документация за участие тук тук тук

Информация за сключен договор тук

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9083607/29.11.2018г.

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

Документация за събиране на оферти  и обява тук  тук

Протокол тук

Приложение 1 тук 

Приложение2 тук

Информация за сключени договори тук

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ тук

Техническа спецификация тук

Техническа оферта тук

Ценова оферта ТУК

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ID 9081900/15.10.2018год.

Предмет на поръчката: [„Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Четвърта многопорфилна болница за активно лечение – София” ЕАД”]

Документация  за участие     тук

Обява ТУК

Техническа спецификация  тук

Информация за удължаване на пълвоначалния срок за получаване на оферти тук

протокол тук

Информация за сключен договор тук тук

Протокол на комисията и приложения към него, Доклад до Изп. директор на Комисията и

Решение на Изп. директор за класиране. тук  тук тук тук тук

Открита процедура за обществена поръчка ID 866324/05.09.2018 г.

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

Обявление за поръчка.тук

Документация за участие.тук

Образец еЕЕДОП. тук 

 Решение за откриване на процедура тук

Обявление  за възложена  поръчка тук

Обявление  за възложена  поръчка тук

Информация за сключени договори тук

Решение №735/05.12.2018 г. тук

Открита обществена поръчка

ID 8477228/18.05.2018г.

Предмет на поръчката: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта Многопрофилна Болница За Активно Лечение-София” ЕАД

Становище за осъществен контролпо чл.232 от ЗОП тук

Обявление  за възложена  поръчка тук

Обявление  за възложена  поръчка тук

Информация за сключени договори тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук

Документация за участие [тук] Решение за откриване на процедура [тук] Обявление за обществена поръчка [тук] Образец на еЕЕДОП [тук]

Съобщение за провеждане  на публичен жребии тук

Протокол тук

Доклад тук

 Решение 1-ва и 2-ра част тук тук

Неоферирани номенклатури тук

Оценяване тук

Класиране тук

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9074533/03.04.2018г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие [тук]

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]

Протокол [тук]

Информация за сключен договор тук тук

Процедура за пряко договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчкатаДоставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА – СОФИЯ ЕАД;
Правно основание чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП;

Решение за откриване на процедура [тук]
Документация за участие в пряко догоаряне [тук]
Покана за участие до “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД [тук]
Покана за участие до “ФЬОНИКС Фарма” ЕООД [тук]

Протокол тук

Доклад тук

Обявление за  възложена поръчка тук

Процедура за пряко договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка 

ID 826537/25.01.2018г.

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД

Решение за  откриване  на  процедура тук

Документация за участие [тук]
Протокол тук
Доклад тук
Обявление за възложена поръчка тук

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9071462/12.12.2017г.

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следния обект: Сградата на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София» ЕАД, с адрес: гр. София, бул. Македония №38

Документация за участие [тук]
Протокол [тук]
Информация за сключен договор тук

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9069778/30.10.2017г.

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

Документация за участие [тук]
Провеждане на публичен жребий [тук]
Протокол [част 1]; Протокол [част 2]
Класиране [част I] Класиране [част II]
Информация за сключени договори тук тук тук тук тук тук тук тук тук тук
 

Открита обществена поръчка

ID 794647/2017г.

Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Документация за участие [тук]
Информация за публичен жребий [тук]
Протокол [тук]; Доклад [тук]; Решение [тук]; Приложение 2 [част 1];
Приложение 2 [част 2]
Обявление за възложена поръчка тук
Обявление за възложена поръчка тук 
Обявление за възложена поръчка тук
Обявление за възложена поръчка тук
Решение тук
Информация за сключени договори тук
Допълнително споразумение тук
Изпълнени договори за обществена поръчка тук


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9066062/2017г.

Предмет на поръчката: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД

Документация за участие [тук]
Информация за удължаване на първоначалния срок за
 получаване на оферти: [тукИнформация за извършени плащания:
Протокол тук
Информаци за сключен договор тук
[20.10.2017г.]

На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква “в” от ЗОП е взето решение за откриване на процедура с предмет:

“Доставка на топлинна енергия, състояща се от топла вода и парно отопление, по изградена топлофикационна мрежа за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД. 

Решение [тук]
Информация за сключен договор [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9062845/30.03.2017г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие [тук]
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]
Протокол [тук]
Информация за сключен договор [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 

ID 9062192/10.03.2017г.

Предмет на поръчката: “Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД”

Документация за участие [тук]
Информация за прекратяване на поръчката [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9061744/23.02.2017г.

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на свободен пазар за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документация за участие [тук];

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти [тук]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9059772/12.12.2016г.

Предмет на поръчката: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следните постове 1. Сградата на „Четвърта Многопрофилна болница за Активно Лечение-София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. Македония №38; 2. Сградата на „Четвърта Многопрофилна болница за Активно Лечение-София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. Монтевидео №21„

Документация за участие [тук]; 
Разяснение по запитване [тук]; 
Протокол №1-1049/23.12.2016г. [тук]
Протокол 2-14/16.01.2017г. [тук]; 
Информация за сключен договор [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ID 9058670/16.11.2016г.

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД»

Документация за участие [тук]

Допълнителна информация: Поради невъзможност да се пише в колони 14 и 15 от образец 11 „Ценово предложение, както и в клетката с ЕИК, всички участници в ОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД могат да копират таблицата от образец №11 „Ценово предложение” в нов excel файл, за да могат да  я предоставят попълнена изцяло.

Провеждане на публичен жребий [тук]
Протокол, приложение № 1, приложение №2 [тук]
Решение №2 [тук]; 
Информация за сключени договори [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.]

Открита обществена поръчка

ID 757511/11.11.2016г.

Предмет на поръчката: Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Документация за участие [тук]; Публичен жребий [тук];

Отваряне на ценови оферти [тук];  Протокол 1 [тук], доклад [тук], решение [тук], оценяване [тук];

Прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП [тук]

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка [тук];

Информация за сключени договори – част 1 [тук]

Информация за сключени договори – част 2 [тук]

Информация за изпълнени договори тук

Информация за сключени договори тук

Информация за извършени плащания: 

[20.09.2017г.]

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

ID 755465/28.10.2016г.

Предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документи за участие [тук]
Протокол [тук]; 
Доклад [тук]; 
Решение [тук]
Информация за извършени плащания:
[21.08.2017г.][20.09.2017г.][20.10.2017г.]

Публична покана

ID 9052893/14.04.2016г.

Предмет: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД

Документи за участие
Протокол №1/27.05.2016г. 
Информация за извършени плащания [тук] [тук] [тук][20.09.2017г.]
Информация за сключен договор тук

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

ID 727951/12.04.2016г. 

Предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД

Документи за участие
Протокол №1/02.06.2016г.
Протокол №2/08.06.2016г.
Отваряне на ценови оферти
Публичен жребий 
Протокол №3/28.07.2016г.
Решение №609.1/01.08.2016г.
Информация за извършени плащания 
Информация за извършени плащания 
[20.01.2017г.][20.03.2017г.] [20.06.2017г.]
Решение тук
Информация за сключен договор тук
Информация за приключен договор тук

Публична покана

ID 9051797/29.03.2016г.

Предмет: Химиотермодезинфекция, изпиране, гладене, сушене и зашиване /изкърпване/ на мек болничен инвентар и други текстилни материали за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД“.

Документи за участие
Протокол №1/18.04.2016г.
Протокол №2/25.04.2016г. 
Информация за сключен договор №63/28.04.2016г.
Информация за извършени плащания
[20.03.2017г.] [21.08.2017г.][20.09.2017г.]

Публична покана

ID 9051341/16.03.2016г.

Предмет: Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД”.

Документи за участие

Протокол №1/13.04.2016г.

Информация за сключен договор

Информация за извършени плащания:

[20.11.2016г.] [20.01.2017г.][20.04.2017г.]

Публична покана

ID 9051313/15.03.2016г.

Предмет: „Абонаментно извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД ”,

Документи за участие 

Протокол №1/25.04.2016г. 

Приложение към протокол №1/25.04.2016г. 

Информация за сключени договори 28.04.2016г. 

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания:

[20.11.2016г.]  [20.12.2016г.] [20.01.2017г.] [20.06.2017г.][20.09.2017г.]

Публична покана

ID 9048393/02.12.2015г.

Предмет: „Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество за следните постове: 1. Сградата на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД  с адрес: гр. София, бул. “Македония” № 38; 2. Сградата на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение -София” ЕАД с адрес: гр. София, бул. “Монтевидео” № 21”,

Документи за участие 

Протокол №1/04.01.2016г.

Информация за сключен договор

Информация за извършени плащания 

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Публична покана с предмет:

“Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД

 1. Техническа оферта [тук]
 2. Ценова оферта [тук]
 3. Списък [тук]
 4. Договор [тук]
 5. Представяне на участника [тук]
 6. Спецификация [тук]
 7. Публична покана [тук]

Протокол [тук]

Решение [тук]

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Информация за извършени плащания

Отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД” [тук]

Публична покана с предмет:

“Доставка на медицински изделия и превързочен материал за нуждите на “Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София” ЕАД” ОТТЕГЛЕНА

 1. Техническа оферта [тук] ОТТЕГЛЕНА
 2. Ценова оферта [тук] ОТТЕГЛЕНА
 3. Списък [тук] ОТТЕГЛЕНА
 4. Договор [тук] ОТТЕГЛЕНА
 5. Представяне на участника [тук] ОТТЕГЛЕНА
 6. Спецификация [тук] ОТТЕГЛЕНА
 7. Публична покана [тук] ОТТЕГЛЕНА